V-Sushi bơ
139.000 ₫ 139.000 ₫ 139000.0 VND
V-Sushi cuộn nấm thơm
119.000 ₫ 119.000 ₫ 119000.0 VND
V-Sushi xoài
139.000 ₫ 139.000 ₫ 139000.0 VND
V- Sushi chiên giòn
129.000 ₫ 129.000 ₫ 129000.0 VND
V-Sushi đậu ngọt
69.000 ₫ 69.000 ₫ 69000.0 VND
V-Sushi Nori Maki
89.000 ₫ 89.000 ₫ 89000.0 VND