V-Canh rong biển
39.000 ₫ 39.000 ₫ 39000.0 VND
V-Canh nấm
89.000 ₫ 89.000 ₫ 89000.0 VND
V-Canh chua
39.000 ₫ 39.000 ₫ 39000.0 VND