V-Cơm Nhật
20.000 ₫ 20.000 ₫ 20000.0 VND
V-Cơm chiên hạt Macca
119.000 ₫ 119.000 ₫ 119000.0 VND
V-Mỳ Udon xào
99.000 ₫ 99.000 ₫ 99000.0 VND
V-Mỳ Udon rau
99.000 ₫ 99.000 ₫ 99000.0 VND
V-Miến xào chay
99.000 ₫ 99.000 ₫ 99000.0 VND