A-Cơm cuốn kiểu Califonia
99.000 ₫ 99.000 ₫ 99000.0 VND
A-Cơm chiên hạt macca
119.000 ₫ 119.000 ₫ 119000.0 VND
A-Cơm lươn cuốn đặc biệt
179.000 ₫ 179.000 ₫ 179000.0 VND
A-SS sò điệp
59.000 ₫ 59.000 ₫ 59000.0 VND
A-SS Lươn nhật
69.000 ₫ 69.000 ₫ 69000.0 VND