A-Cơm cuộn tôm chiên Tempura
129.000 ₫ 129.000 ₫ 129000.0 VND
A-Cơm cuốn da cá hồi
98.000 ₫ 98.000 ₫ 98000.0 VND
A-Cơm cuốn kiểu Califonia
99.000 ₫ 99.000 ₫ 99000.0 VND
A-Cơm cuộn cá hồi sốt Mayo
139.000 ₫ 139.000 ₫ 139000.0 VND
A-Cơm cuộn cá ngừ bơ quả
159.000 ₫ 159.000 ₫ 159000.0 VND
A-Cơm chiên hạt macca
119.000 ₫ 119.000 ₫ 119000.0 VND
A-Cơm lươn cuốn đặc biệt
179.000 ₫ 179.000 ₫ 179000.0 VND
A-SS Trứng cá hồi
98.000 ₫ 98.000 ₫ 98000.0 VND
A-SS Cá hồi với gan ngỗng
98.000 ₫ 98.000 ₫ 98000.0 VND
A-SS cá hồi
59.000 ₫ 59.000 ₫ 59000.0 VND
A-SS sò điệp
59.000 ₫ 59.000 ₫ 59000.0 VND
A-Sushi Cá ngừ đại dương
59.000 ₫ 59.000 ₫ 59000.0 VND
A-SS Cá trắng
59.000 ₫ 59.000 ₫ 59000.0 VND
A-SS Tôm
59.000 ₫ 59.000 ₫ 59000.0 VND
A-SS Lươn nhật
69.000 ₫ 69.000 ₫ 69000.0 VND
A-Omakase sushi đặc biệt
398.000 ₫ 398.000 ₫ 398000.0 VND
A- Cơm cuộn cá hồi sốt cay
289.000 ₫ 289.000 ₫ 289000.0 VND
A-Cá hồi nướng sốt cay
219.000 ₫ 219.000 ₫ 219000.0 VND
A-Master sushi set (6 miếng)
198.000 ₫ 198.000 ₫ 198000.0 VND
A-Cơm cuốn cá hồi bơ quả
159.000 ₫ 159.000 ₫ 159000.0 VND