A-SSM Sò điệp
198.000 ₫ 198.000 ₫ 198000.0 VND
A-SSM Sò đỏ
198.000 ₫ 198.000 ₫ 198000.0 VND
A-SSM Bạch tuộc
179.000 ₫ 179.000 ₫ 179000.0 VND
A-Sashimi Bào ngư
339.000 ₫ 339.000 ₫ 339000.0 VND
A-Happy Sashimi Set
699.000 ₫ 699.000 ₫ 699000.0 VND
A-Katsu Sashimi Set
1.289.000 ₫ 1.289.000 ₫ 1289000.0 VND
A-Omtara Sashimi Set
1.798.000 ₫ 1.798.000 ₫ 1798000.0 VND