A-SSM Cá trắng sốt Ponzue( 7 miếng )
159.000 ₫ 159.000 ₫ 159000.0 VND
A-SSM Cá ngừ tái với bơ quả
189.000 ₫ 189.000 ₫ 189000.0 VND
A-SSM Trứng cá hồi
319.000 ₫ 319.000 ₫ 319000.0 VND
A-SSM Sò điệp
198.000 ₫ 198.000 ₫ 198000.0 VND
A-SSM Cá cam nhật
298.000 ₫ 298.000 ₫ 298000.0 VND
A-SSM Bụng cá kiếm
159.000 ₫ 159.000 ₫ 159000.0 VND
A-SSM Tinh hoàn cá tuyết
0 ₫ 0.0 VND
A-SSM Cá trích ép trứng
198.000 ₫ 198.000 ₫ 198000.0 VND
A-SSM Sò đỏ
198.000 ₫ 198.000 ₫ 198000.0 VND
A-SSM Bạch tuộc
179.000 ₫ 179.000 ₫ 179000.0 VND
A-SSM Bụng cá hồi ( 5M )
189.000 ₫ 189.000 ₫ 189000.0 VND
A-SSM Cá hồi ( 5M )
189.000 ₫ 189.000 ₫ 189000.0 VND
A-Sashimi Bào ngư
339.000 ₫ 339.000 ₫ 339000.0 VND
A-SSM Cá ngừ đại dương ( 5M )
189.000 ₫ 189.000 ₫ 189000.0 VND
A-SSM Bụng cá ngừ Nhật ( 5 miếng)
798.000 ₫ 798.000 ₫ 798000.0 VND
A-SSM Set cá bơn đặc biệt
0 ₫ 0.0 VND
A-SSM Tôm hùm bông
0 ₫ 0.0 VND
A-Happy Sashimi Set
699.000 ₫ 699.000 ₫ 699000.0 VND
A-Katsu Sashimi Set
1.289.000 ₫ 1.289.000 ₫ 1289000.0 VND
A-Omtara Sashimi Set
1.798.000 ₫ 1.798.000 ₫ 1798000.0 VND