A-Rau lẩu tổng hợp
150.000 ₫ 150.000 ₫ 150000.0 VND
A-Gà đen nguyên con
398.000 ₫ 398.000 ₫ 398000.0 VND
A-Đĩa lẩu lòng bò tổng hợp
450.000 ₫ 450.000 ₫ 450000.0 VND
A-Đĩa lẩu cari tổng hợp
319.000 ₫ 319.000 ₫ 319000.0 VND
A-Dạ dày
229.000 ₫ 229.000 ₫ 229000.0 VND
A-Lòng bò
229.000 ₫ 229.000 ₫ 229000.0 VND
A-Sách bò
350.000 ₫ 350.000 ₫ 350000.0 VND
A-Ba chỉ bò Mỹ
199.000 ₫ 199.000 ₫ 199000.0 VND
A-Cá hồi Salmon
285.000 ₫ 285.000 ₫ 285000.0 VND
A-Đầu cá hồi salmoon head
185.000 ₫ 185.000 ₫ 185000.0 VND
A-Tôm sú
255.000 ₫ 255.000 ₫ 255000.0 VND
A-Mực tươi
269.000 ₫ 269.000 ₫ 269000.0 VND
A-Lẩu chim khô
559.000 ₫ 559.000 ₫ 559000.0 VND
A-Lẩu chim khô
0 ₫ 0.0 VND
A-Lẩu thái hải sản
779.000 ₫ 779.000 ₫ 779000.0 VND
A-Lẩu Shabu
499.000 ₫ 499.000 ₫ 499000.0 VND
A-Lẩu nấm gà đen
0 ₫ 0.0 VND
A-Lẩu nấm gà đen
559.000 ₫ 559.000 ₫ 559000.0 VND
A-Lẩu lòng bò sốt quýt nhật
559.000 ₫ 559.000 ₫ 559000.0 VND