A-SSM Set cá bơn đặc biệt

Sản phẩm không tồn tại.


Phí vận chuyển
* Freeship với đơn hàng trong bán kính 2km quanh nhà hàng
* Freeship với đơn hàng trên 500K, bán kính dưới 10km quanh nhà hàng
* Phí ship 30k với đơn hàng dưới 500K, bán kính dưới 10km quanh nhà hàng
* Phí ship 50K với đơn hàng bán kính trên 10km quanh nhà nhà hàng